Get Adobe Flash player
Nasze Galerie

stat4u

.:: Ponad Barierami ::.

NIETRZEŹWI PROBLEMEM KIELC

Stowarzyszenie Ponad Barierami podjęło współpracę z kieleckim Stowarzyszeniem Czas Na Kielce. Na zaproszenie Prezesa Czas Na Kielce Krzysztofa Adamczyka, Prezes SPB Maciej Noga 24 kwietnia 2015 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji pn. "Uzależnienie od alkoholu jednym z narastających problemów społecznych Kielc"  wygłosił referat na temat zachowań ryzykownych młodzieży po użyciu substancji psychoaktywnych.Pan Maciej był również moderatorem burzliwej debaty dotyczącej problemów jakie sprawiają nietrzeźwi pacjenci trafiający do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Debata zakończyła się sformułowaniem apelu do władz miasta i województwa o utworzenie placówki do której będą przyjmowane osoby nietrzeźwe nie wymagające hospitalizacji.

 

STOWARZYSZENIE I ... KOMPETENCJE SPOŁECZNE

W ramach projektu unijnego psychologowie ze Stowarzyszenia Ponad Barierami prowadzą zajęcia mająca na celu rozwijanie kompetencji społecznych osób bezrobotnych.

Tematyka zajęć dotyczy między innymi: skutecznej komunikacji interpersonalnej, sposobów radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami oraz kształtowania prawidłowych postaw prozdrowotnych w tym profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Omawiano również kwestie cech osobowości ze względu na predyspozycje zawodowe i organizację czasu pracy a także czasu wolnego.

Projektem prowadzonym od 2014 roku zostali już objęci beneficjenci z Krzeszowic, Lisiej Góry, Mszany Dolnej, Niepołomic, Skomielnej Białej. Trening kompetencji ma pomóc osobom bezrobotnym w lepszym funkcjonowaniu na rynku pracy.

 

UCHYLENIE KOLEJNEJ DECYZJI URZĘDU MIASTA TARNOWA

Kolejna decyzja Urzędu Miasta Tarnowa dotycząca prowadzonego przez Stowarzyszenie Ponad Barierami Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi została w całości uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie.

Od 2013 roku Tarnowski Urząd Miasta ze względu na dbałość o fundusze publiczne wydaje decyzje, które w całości są uchylane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie. Ciekawe jakie są koszty tego nieudolnego postępowania biorąc właśnie pod uwagę dbałość o fundusze publiczne. Retorycznym pozostaje pytanie o kompetencje urzędników tarnowskiego magistratu. Polecamy jednak uwadze odpowiednich władz za co prowadząc z takim mozołem prace przeciwko tarnowskiemu stowarzyszeniu urzędnicy magistratu są wynagradzani. Cała treść decyzji SKO dla zainteresowanych do wglądu w SPB.

 

WIELKANOCNE ŻYCZENIA SPEŁNIENIA MARZEŃ, POKOJU I ŻYCZLIWOŚCI

 

WAKACJE Z PSYCHOLOGIEM

Podczas czterech turnusów kolonii zorganizowanych w Centrum Szkolenia Związku Harcerstwa Polskiego Nadwarciański Gród w lipcu i sierpniu br. około sześciuset kolonistów zostało objętych programem opracowanym przez Centrum Wsparcia Psychologicznego.

Zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne z psychologiem miały na celu pomoc uczniom w radzeniu sobie z trudnościami jakie napotykają w kontaktach rówieśniczych, prawidłową organizację planu dnia: nauka czyli efektywne sposoby przyswajania wiedzy oraz bezpieczne i urozmaicone spędzanie czasu wolnego.

W ramach spotkań zwrócono również uwagę na niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą używanie substancji psychoaktywnych oraz omówiono działania kształtujące prawidłowe postawy prozdrowotne wśród młodzieży.

Do zobaczenia na szlaku
Maciej Jerzy Noga

 

UCZYĆ, ALE INACZEJ …

W ramach działań aktywizujących Centrum Wsparcia Psychologicznego prowadzi zajęcia z uczniami szkól podstawowych województwa świętokrzyskiego.

Zajęcia z psychologiem mają na celu: kształtowanie prawidłowych relacji w grupie, radzenie sobie ze stresem w szkole i poza nią, właściwe rozpoznawanie i interpretowanie przeżywanych emocji, modelowanie prawidłowych form uczenia się oraz organizacji czasu wolnego.

Różnorodność metod ukierunkowana jest na zwiększenie motywacji dzieci do podejmowania wyzwań związanych z nabywaniem wiedzy.

Spotkania rozpoczęły się w kwietniu i będą trwały do grudnia 2014 roku. Dzieci uczą się jak radzić sobie z trudnościami, które napotykają w swoim środowisku.

Maciej Jerzy Noga

 

W KIERUNKU PRAWDY … ciąg dalszy

Dnia 21 marca 2014 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie uchyliło w całości decyzję Urzędu Miasta Tarnowa dotyczącą zwrotu 24729,68 zł dotacji na prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, który do kwietnia 2013 roku prowadziło Stowarzyszenie. Pracownicy Urzędu Miasta w doniesieniach prasowych szkalowali Stowarzyszenie jako organizację która jest niegospodarna i nieuczciwa w związku z nierozliczeniem się z przekazanej mu dotacji, strasząc odsetkami jakie dodatkowo będziemy zmuszeni zapłacić. Nie wspominali, że decyzja Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tarnowie na podstawie której Pan Ryszard Ścigała rozwiązał ze Stowarzyszeniem umowę na prowadzenie PONON była nieprawomocna i została w całości uchylona przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

Fragment z decyzji SKO: „Postępowanie o zwrot udzielonej dotacji, stanowiącej niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym powinno toczyć się i zakończyć w trybie przepisów Kpa. O ile organ l instancji /przypis Urząd Miasta Tarnowa/ wszczął postępowanie w niniejszej sprawie w trybie tychże przepisów, to już końcowe rozstrzygnięcie zapadło na gruncie przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa. Stanowi to pierwsze istotne uchybienie, które powinno zostać wyeliminowane podczas ponownego rozpoznania sprawy.”

„Gratulujemy” byłej dyrektor Centrum Spraw Społecznych Urzędu Miasta Tarnowa misternego planu, który jak widać powoli chyli się ku upadkowi. Zastanawiające jest, kto i za co otrzymuje pensje w tarnowskim magistracie, skoro wydawane decyzje są niespójne z obowiązującym prawem.

CDN…

Dla zainteresowanych pełny tekst Decyzji Kolegium Odwoławczego w Tarnowie do wglądu w biurze Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ INNYM

Stowarzyszenie “PONAD BARIERAMI” na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest organizacją pozarządową, której działalność opiera się na pracy społecznej jej członków.

Nasze przesłanie brzmi:

"Ludzie, którzy osiągają coś na tym świecie,
to ci, którzy nie znajdując sprzyjających warunków do działania
sami je tworzą"

/George Bernard Shaw/

Ważniejsze działania Stowarzyszenia w 2013 roku:

Prowadzenie Centrum Wsparcia Psychologicznego, które osobom potrzebującym służy nieodpłatną pomocą i wsparciem.

Działania profilaktyczne mające na celu zwiększenie świadomości młodzieży związanej z zagrożeniami dotyczącymi używania substancji psychoaktywnych: alkohol, dopalacze, narkotyki, nikotyna oraz kształtowaniem prawidłowych postaw prozdrowotnych a także uczących alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Spotkaniami, warsztatami i prelekcjami objęto około 1500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Tarnowa.

Prowadzenie Punktu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „UZALEŻNIENIA CHOROBĄ CYWILIZACJI”. Naszymi prelegentami byli: przedstawiciel Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, dyrektor i pracownicy SPZOZ Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanomino, przedstawiciel Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL Jana Pawła II, ordynator oddziału psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, przedstawiciel Akademii Ignatianum w Krakowie, przedstawiciel Chiesi Poland oraz członkowie CWP.

Bałtyckie Spotkania Profilaktyczne prowadzone w lipcu i sierpniu, przeznaczone dla około 400 kolonistów spędzających swoje wakacje nad polskim morzem w ramach wakacyjnego centrum kolonijnego w Pogorzelicy.

ZYSKUJĄC TWOJE WSPARCIE MOŻEMY ZROBIĆ JESZCZE WIĘCEJ DOBREGO DLA TYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY

 

 

NOWOROCZNE ŻYCZENIA

 

W KIERUNKU PRAWDY…

Po uchyleniu decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie nakazującej w trybie natychmiastowym zamknięcie Punktu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, Stowarzyszenie Ponad Barierami złożyło pozew przeciwko Małopolskiemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie ze względu na niespójne z sentencją uzasadnienie decyzji uchylającej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyznaczył termin rozprawy na styczeń 2014 r.
To pierwszy z pozwów, który po kilku miesiącach oczekiwania trafi na wokandę sądową.

Maciej Jerzy Noga
Prezes Zarządu

 
Nasi partnerzy
Reklama
Nasza sonda
Czy uważasz, że jesteś zagrożony wykluczeniem społecznym?
 
Wydarzenia
Ostatni miesiąc Pażdziernik 2016 Następny miesiąc
P W Ś C P S N
week 39 1 2
week 40 3 4 5 6 7 8 9
week 41 10 11 12 13 14 15 16
week 42 17 18 19 20 21 22 23
week 43 24 25 26 27 28 29 30
week 44 31